Hvis du bruker standard Google-tastaturet i Android, er det noen få triks som du kan bruke til å forbedre skrivehastigheten.

1. Trykk "space" to ganger for å sette inn en periode - I stedet for å skrive en periode på slutten av hver setning, kan du nå trykke to ganger på "Space" -tasten, og det vil automatisk sette inn en periode som følger med et mellomrom.

2. Sveip for å skrive - I stedet for å skrive ut hvert tegn fysisk, kan du nå sveipe fingeren fra tegn til tegn for å danne en setning.

3. Hurtig tilgang til spesialtegnene med periodeknappen - Hvis du raskt vil få tilgang til spesialtegnene som @, &, % etc, trykker du og holder nede Periode-tasten og vinduet Spesialtegn kommer opp.

4. Få tilgang til utenlandske tegn - hvis du trenger tilgang til utenlandske tegn, f.eks. Trykk på og hold inne knappen for respektive tegn.

5. Endre valutategnet - Mens du er på tastaturet, kan du trykke og holde dollarnøkkelen for å endre valutategnet. Hvis du for eksempel vil skrive inn (£) i stedet for ($), trykker du og holder nede ($), og du kan velge valutategnet som skal brukes.